Contributie SV Welsum

Vastgesteld op de ALV van 2022-2023

TableContributie
Voetbal  
Senioren 110,-
Jeugd t/m 17 jr N.b.t.
Dames (zaal) 60,-
Tennis  
Senioren 140,-
Jeugd t/m 17 jr 60,-
Winterlid 70,-
Zomerlid 72,50
Volleybal  
Wedstrijd 110,-
jeugd t/m 17 jr 60,-
Gymnastiek  
Meer Bewegen voor Ouderen 104,-
InShape 120,-
Alle afdelingen
 
Rustend lid 20,-
Gezinscontributie* 370,-
Omni-lidmaatschap** 250,-
Bijkomende kosten indien er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso. 5,- per nota

Bovenstaande bedragen gelden voor een lidmaatschapsjaar (met uitzondering van seizoens-lidmaatschap voor de zomer of winter bij de afdeling Tennis) en worden jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni met uitzondering van de afdeling Tennis. Bij de afdeling Tennis loopt het lidmaatschapsjaar van 1 januari tot en met 31 december.

Afmeldingen dienen schriftelijk of per e-mail voor 1 juni ontvangen te zijn. In geval van afmelding via e-mail, dient de ontvangst van de e-mail door het bestuur bevestigd te zijn. Voor de afdeling tennis dient men zich voor 1 december af te melden. Indien geen tijdige afmelding is ontvangen wordt het lidmaatschap automatisch met één lidmaatschapsjaar verlengd.

De contributiebedragen worden via automatische incasso geïnd in één (week 5). Het is mogelijk in twee termijnen (week 5 en week 14) te betalen indien het lid dit actief meldt bij de ledenadministratie. 


* De gezinscontributie geldt voor de leden van een gezin waarbij als voorwaarde geldt dat allen op hetzelfde adres wonen en dat de kinderen jonger zijn dan 18 jaar. Aanvullend vallen ook voltijds studerende kinderen (thuiswonend of uitwonend) tot 24 jaar onder de gezinscontributie.

** Het omni-lidmaatschap heeft betrekking op 1 persoon die lid is van meerdere afdelingen.