• Nieuws
  • Uitloting obligatielening

Uitloting obligatielening

Tijdens de ALV van 17 november j.l. zijn in het kader van de uitloting obligatielening tennis de volgende nummers getrokken:

18, 26, 54, 69, 104, 137, 169, 192, 209, 212, 228, 233 en 258

Indien u in het bezit bent van een of meerdere van deze nummers kunt u zich tot 31 december 2021 wenden tot de penningmeester en uw inleg terugvorderen. Wordt er geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, dan vervallen de obligaties aan de vereniging.

Bestuur
S.V. Welsum